Dret de família

Una separació o un divorci és un moment de gran crisi a la família, una situació de confusió que genera grans incerteses i inseguretats, per als pares i els fills. Es separen els pares, no els fills.
És fonamental que els adults puguin gestionar el present i enfocar-ho cap el futur, tenint sempre presents els vostres fills en un context de respecte mutu.
També, les famílies amb els fills ja independents o sense fills, han de trobar la millor solució a la seva comiat.
L’objectiu serà el mateix: trobar solucions compensant tot el  donat i rebut al llarg de la vida compartida amb el fi d’aconseguir aquest nou sòlid present i futur.
El nostre compromís, assessorar-los i acompanyar-los al llarg de tot el procés, amb l’objectiu d’aconseguir resultats justos i equitatius que permetin enfocar  una vida nova de la millor forma possible.

 • Separació o divorci ¿Com finalitzar part de la història i com començar una nova de la millor manera possible? Intentem un acord amistós.
 • Divorci o separació entre ciutadans comunitaris o estrangers.
 • Guarda i custòdia. ¿compartida? Sí, si és la millor solució.
 • Potestat parental. Només en moments excepcionals , serà convenient l’ atribució de l’ exercici exclusiu a favor del progenitor convivent i preservador dels menors, en estranyes ocasions, la seva suspensió.
 • No em divorcio perquè no sobreviuré. Garanties del futur i pensió o prestació compensatòria.
 • Atribució del domicili familiar. Si modifiquem la sentència de divorci ¿què passa amb el domicili familiar? Si la guarda i custòdia és compartida, per a qui és el domicili?
 • Ja tenim la sentència. Ara tenim problemes entre els progenitors. Custòdia. Visites. Vacances. Comunicació.
 • Estem separats i hi ha moltes coses que han canviat. Podem modificar la sentència? Podem extingir l’ ús de l’habitatge familiar?
 • Pensió d’aliments. La podem modificar.
 • Despeses extraordinàries.
 • Impagaments d’aliments.
 • Repartiment patrimonial entre cònjuges.
 • Compensació per haver treballat per a l’altre cònjuge o per dedicació a la família.
 • Filiació. Processos. Prova biològica de paternitat.
 • Visites dels avis.
 • Les relacions dels avis amb els néts.