Dret de la infància i l’adolescència

“No hi ha causa que mereixi més alta prioritat que la protecció i el desenvolupament del nen, de qui depèn la supervivència, l’estabilitat i el progrés de totes les nacions i de fet, de la civilització humana”.Pla d’acció de la Cimera Mundial a favor de la infància.

Sempre pretenem que els nens siguin els protagonistes dels processos de separació i divorci: pare i mare, mireu-me.

  • Garantir els drets dels menors en qualsevol procés de separació o divorci.
  • Guarda i custòdia compartida. Pla de parentalitat.
  • Garantir el bo exercici de la parentalitat després del divorci.
  • Situacions de risc i desemparament.
  • Procediments penals dels menors.


Ningú es sent més segur que un nen quan els seus pares es respecten” Jan Blaustone.

Pares, jo no em separo. Assessorament tècnic Civil en l’àmbit de família.

“Nunca se siente más seguro un niño que cuando sus padres se respetan.” Jan Blaustone