Mediació

“No estic d’acord amb el què dius, però defensaré amb la meva vida el teu dret a expressar ho”. Voltaire

En la mediació guanyem tots. Tot procés hauria d’enfocar-se sempre així: que tots guanyin i que ningú perdi.

Elaborar i configurar la millor solució de forma adulta i responsable en un procediment judicial decideix el jutge, en un procés de mediació , decideixen els seus protagonistes.

La mediació és un procés de resolució de conflictes, guiat per un professional especialitzat en l’ àmbit de la Mediació i el Dret que actua de forma imparcial, facilitant la comunicació de les parts per a resoldre les seves discrepàncies, a través del diàleg i de la mútua col·laboració.

La participació en la mediació és voluntària i està guiada per els principis de confidencialitat, igualtat i col·laboració entre les parts que són els protagonistes del conflicte i de la seva resolució i que són implicats amb l’ajuda del mediador en la busca i elaboració de solucions útils per a tots.

El mediador potencia els recursos de les parts, facilita la busca d’interessos comuns i facilita un enteniment per a que les parts puguin treballar la millor solució.

Per què apostar per una mediació? Per un estalvi de temps, de costos econòmics, evita l’excessiva judicialització de la situació en crisis i aporta resultats positius per a totes les parts.

Mediació en Dret Privat

  • En conflictes entre empreses, sobretot en empreses familiars i en les relacions comercials, es pot evitar anar a la vida judicial, llarga i costosa.
  • També aplicable en situacions conflictives d’herències, arrendaments, contractes.

Mediación Familiar

En el cas de crisis familiars arrel d’una separació o un divorci, la mediació pot ser la forma més eficaç d’aconseguir la millor solució per a tota la família i de garantir un desenvolupament integral sòlid i fructífer dels seus fills.


L’objectiu serà que els pares arribin en l’enteniment necessari per ajudar als seus fills a créixer amb la seguretat de saber que ells seguiran sent els seus pares, a pesar de la seva separació i que ambdós progenitors construeixin els seus nous escenaris de forma realista, factible i garant en el temps d’aquest
nou disseny.